[:mk]ТФМ ИСКУСТВО: МАРИЈА СО 11 КИЛОГРАМИ ПОМАЛЦЕ, ПОВЕЌЕ ЕНЕРГИЈА И ПОГОЛЕМА САМОДОВЕРБА[:en]TFM Experience: Marija with 11 kilograms less, more energy and boosted self-confidence [:]

TFM_before-after

04 Апр [:mk]ТФМ ИСКУСТВО: МАРИЈА СО 11 КИЛОГРАМИ ПОМАЛЦЕ, ПОВЕЌЕ ЕНЕРГИЈА И ПОГОЛЕМА САМОДОВЕРБА[:en]TFM Experience: Marija with 11 kilograms less, more energy and boosted self-confidence [:]

[:mk]Спремни за нов вистински „Lifestyle change“ со ТФМ – термо физичкиот метод во секоја смисла на зборот?

Со Марија се дружиме од ноември минатата година и во целост ви го пренесуваме нејзиното искуство со нашиот тим и искуството после тренинзите со ТФМ – термо-физичкиот метод.

Здраво,

јас сум Марија, презадоволна вежбачка од групните тренинзи со ТФМ – термо физичкиот метод.

Со враќањето дома после сите напорни летни денови што ги имав во странство и недостигот на време за да си го посветам на самата себеси, а исто така килажата што доста ја накачив, ја надминав границата и решив да направам промени во животот.

Започнав да вежбам „Групно ТФМ“ во ноември 2017 год. Најпрво како и на секој кој почнува нешто ново со своето тело, ми беше напорно и доста тешко, а исто имав и сомнеж дали некогаш ќе стигнам до некаков успех.

Поради сите овие мисли што ми проаѓаа, често се консултирав со тимот на Fit Family и тие секогаш ми ја даваа најголемата поддршка.

Mе мотивираа многу!

Eдноставно го засакав овој начин на вежбање и тоа стана дел од мојот ден.

Дури и спанката како јас, почнува да го обожува денот и да го започнува уште во 8 часот токму со овој начин на вежбање. Како што минуваше времето, така јас се повеќе и повеќе почнав да губам во целокупниот обем на телото , а тоа некако уште толку ме охрабруваше и ме правеше појака.

Но и покрај губењето на cm во обемот јас се чувстував поубаво, поисполнето, полесно, посреќно. Не можам да ви го опишам чувството и енергијата кои ги имам кога утрото ќе ми започне точно во кабините на Fit Family.

Tоа едноставно морате да го почувстувате!

Но, најважното ми е што здравствено се чувстувам супер, а и енергетски исто така. Сакам на сите да им го препорачам овој начин на вежбање и никогаш да не се откажаат колку и да мислат дека не можат и дека им е тешко.

Само во мислите си ги поставуваме границите дека не можеме понатаму.

Повеќе информации за слабеење и затегнување со ТФМ – Термо физичкиот метод на тел. 02/3 123 127.

Бидете здрави, бидете фит!
www.fitfamily.mk | #fitfamilymk[:en]Ready for new real “Lifestyle change” in every sense of the word?

Marija is comming to Fit Family since November last year and we fully share her experience with our team and TFM – the thermo-physical method.

Hi,

I am Marija, an extremely satisfied client of the TFM – Thermo Physical Method group training.
After coming home of an intense summer period abroad and a lack of time to devote to myself, with an increased bodyweight I decided it is time to make some changes in life.

I started with a group the TFM workout in November 2017.

At first, I had doubts if I could ever achieve some results at all, and like everyone who starts something new with their body, it was difficult and intense.

Because of these thoughts, I often consulted the Fit Family team and they always managed to give the biggest support! They motivated me a lot!

I simply started to love this workout method and it became an everyday part of my life.

As time passed by, I started to lose more of my bodywidth, this gave me more courage and made me even stronger!  

Apart from losing so many centimeters on my body I started to feel so much better, fulfilled, lighter, happier. I cannot explain the feeling and the energy when my morning starts at Fit Family!

You just have to experience it yourself!

The most important part is that I feel healthy and full of energy.
I want to recommend this type of workout to everyone, and never give up no matter how difficult it seems to be!

Only in our thoughts, we set barriers which we tend to believe we cannot pass.

For more information about Cardio packages and TFM method please give us a call at 02/3123 127.

Feel Fit, Be Fit!
www.fitfamily.mk | #fitfamilymk[:]